کناف ایلام وهومه.عموزاد محمد

محمد عموزاد هستم با 9 سال سابقه کاردر کارسقف کاذب... کار در زمینه های مشبک وپی وی سی ودکوراتیو سقف و دیوار و دیوار پارتیشن...امیدوارم از کارام خوشتون بیاد درخدمتم..09128467741

» ۱۳٩٥/٧/۱٩ :: ۱۳٩٥/٧/۱٩
» کناف دکوراتیو :: ۱۳٩٥/٦/٢
» کناف دکوراتیو :: ۱۳٩٥/٦/٢
» ۱۳٩٥/٦/٢ :: ۱۳٩٥/٦/٢
» کناف دکوراتیو :: ۱۳٩٥/٦/٢
» کناف دکوراتیو :: ۱۳٩٥/٦/٢
» کناف دکوراتیو :: ۱۳٩٥/٦/٢
» کناف دکوراتیو :: ۱۳٩٥/٦/٢
» ۱۳٩٤/۱٠/٢٤ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» ۱۳٩٤/۱٠/٢٤ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» ۱۳٩٤/۱٠/٢٤ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» ۱۳٩٤/۱٠/٢٤ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» ۱۳٩٤/۱٠/٢٤ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» ۱۳٩٤/۱٠/٢٤ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» ۱۳٩٤/۱٠/٢٤ :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٤
» ۱۳٩٤/۱٠/۱۱ :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۱
» زیرسازی تیپ aکناف :: ۱۳٩٤/٩/۳
» سقف مجازی کهکشانی :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» سقف مجازی تک بعدی :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» دکور مشبک :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» سقف مجازی سه بعدی :: ۱۳٩٤/۸/٢٩
» p v c :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» ۱۳٩٤/۸/٢٢ :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» ۱۳٩٤/۸/٢٢ :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» ۱۳٩٤/۸/٢٢ :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» ۱۳٩٤/٢/٦ :: ۱۳٩٤/٢/٦
» دکور کناف قبل از نقاشی.. :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» دکور سقف......دورباکس وسط سقف مجازی :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» دکور پی وی سی..جواد مهری الوار09187430325 :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» ۱۳٩٤/۱/۳۱ :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» ۱۳٩٤/۱/۳۱ :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» دکور کناف در حال بتونه کاری..... :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» دکورکناف :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» ۱۳٩٤/۱/٢٧ :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» ۱۳٩٤/۱/٢٧ :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» خودم درحال کار.... :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» دکور کناف بعد اتمام کار :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» دکور قبل نقاشی :: ۱۳٩٤/۱/٩
» ۱۳٩٤/۱/٩ :: ۱۳٩٤/۱/٩
» ۱۳٩٤/۱/٩ :: ۱۳٩٤/۱/٩
» ۱۳٩٤/۱/٩ :: ۱۳٩٤/۱/٩
» ۱۳٩٤/۱/٩ :: ۱۳٩٤/۱/٩
» ۱۳٩٤/۱/٩ :: ۱۳٩٤/۱/٩
» ۱۳٩٤/۱/٩ :: ۱۳٩٤/۱/٩
» ۱۳٩٤/۱/٩ :: ۱۳٩٤/۱/٩
» ۱۳٩٤/۱/٩ :: ۱۳٩٤/۱/٩
» ۱۳٩٤/۱/۸ :: ۱۳٩٤/۱/۸
» دکورکناف قبل از رنگ امیزی.... :: ۱۳٩٤/۱/٧
» ۱۳٩٤/۱/٧ :: ۱۳٩٤/۱/٧
» ۱۳٩٤/۱/٧ :: ۱۳٩٤/۱/٧
» ۱۳٩٤/۱/٧ :: ۱۳٩٤/۱/٧
» ۱۳٩٤/۱/٧ :: ۱۳٩٤/۱/٧
» مزایای سقف کاذب... :: ۱۳٩٤/۱/٦
» کناف چیست... :: ۱۳٩٤/۱/٦
» ۱۳٩٤/۱/٦ :: ۱۳٩٤/۱/٦
» دکور...سقف... :: ۱۳٩٤/۱/٥